Vanhemmat: Miracles Do Happen Of Allridge & Dan-Star-Kom Eron Yasno Solnyshko

Vanhemmat: Linnanhaltija Karina & Sugar Rae`s Black Pearl

Vanhemmat : Aj`s Gapabos-Star Hi From Florida & Jan-Shar Trump Card

Disco

gapa/Deve1.jpg
gapa/Filja.jpg

Filip Sandragapa/sanra.JPG
alabanne5