Dgentleman Udachi Kotik Obormotik Iz Grafskoy Konek-Gorbunok Iz Grafskoy 
Kroshechka Havroshechka Iz Grafskoy 
Zesta Afonja 
Gabina 
Euro Moda Ot Valensii Sher Oriel Potseluychik Sher Elf Leon 
Tamipu Riki Tiki Tavi 
Olivia Cherny Barhat Prezident Iz Grafskoy 
Zesta